Verse of the Day

“Be glad, people of Zion, rejoice in the LORD your God, for he has given you the autumn rains because he is faithful. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains, as before.” — Joel 2:23 Listen to chapter Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica. Powered by BibleGateway.com.

历史日志

2018年三月
« 2月   4月 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

To start with, the belief that goodman Brown’s wife is brands Trust is quite interesting simply because it appears that goodman Brown leafy has got nothing.

Ninety Drive Sep 2007 Book Egmont Children’s BooksMy sexy small sis will be obstinate and also carried away plus brimming with trouble.

Pertaining to MRes plus Master of arts simply by Analysis software programs, the ways to access your courses frequently demands a fantastic (usually a two:One particular or maybe more Ribbons amount of . . . → Read More: To start with, the belief that goodman Brown’s wife is brands Trust is quite interesting simply because it appears that goodman Brown leafy has got nothing.

传道书 ( 三 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3:1 凡事都有定期、天下萬務都有定時. 3:2 生有時、死有時.栽種有時、拔出所栽種的、也有時. 3:3 杀斩有時、医治有時.拆毀有時、建造有時. 3:4 哭有時、笑有時.哀动有時、跳舞有時. 3:5 拋擲石頭有時、堆聚石頭有時.怀抱有時、不怀抱有時. 3:6 尋找有時、失落有時.保守有時、捨弃有時. 3:7 撕裂有時、縫補有時.靜默有時、言語有時. 3:8 喜愛有時、恨惡有時.爭戰有時、和好有時。 3:9 這樣看來、作事的人在他的勞碌上有什么益处呢。 3:10 我見 神叫世人勞苦、使他們在其中受經練。 3:11  神造萬物、各按其時成為美好.又將永生安置在世人心里.〔永生原文作永遠〕然而 神從始至終的作為、人不能參透。 3:12 我知道世人、莫強如終身喜乐行善。 3:13 並且人人吃喝、在他一切勞碌中享福.這也是 神的恩賜。 3:14 我知道 神一切所作的、都必永存、無所增添、無所減少. 神這樣行、是要人在他面前存敬畏的心。 3:15 現今的事早先就有了.將來的事早已也有了.並且 神使已過的事重新再來.〔或作並且 神再尋回已過的事〕 3:16 我又見日光之下、在審判之處有奸惡.在公義之处也有奸惡。 3:17 我心里說、 神必審判义人和惡人.因為在那里、各樣事務、一切工作、都有定時。 3:18 我心里說、這乃為世人的緣故、是 神要試驗他們、使他們覺得自己不過像獸一樣。 3:19 因為世人遭遇的、獸也遭遇.所遭遇的都是一樣.這個怎樣死、那個也怎樣死、氣息都是一樣. 人不能強於獸.都是虛空。 3:20 都歸一处.都是出於尘土、也都归于尘土。 3:21 誰知道人的灵是往上升、獸的魂是下入地呢。 3:22 . . . → Read More: 传道书 ( 三 )

让哀哭变为跳舞